Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102166 (17.11.2014 г.), 810100377 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Цар Освободител
Мобилен:0894749281, 0889002863
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2014, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ)