Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100796 (17.11.2014 г.), 810100419 (17.11.2014 г.), 100102235 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Подем
Мобилен:0888010380
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:МС-2014, ЗЗТН-2014, НИ-2015
Образование:висше (ТУ - София)