Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102171 (17.11.2014 г.), 300100775 (17.11.2014 г.), 810100414 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Петрич 2850, ул. Кожух
Мобилен:0883483194
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2014, МС-2014, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ)