Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100412 (17.11.2014 г.), 101102069 (23.03.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ул. Народно хоро
Мобилен:0886655399
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ-София)