Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100470 (20.02.2015 г.), 100100360 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река
Мобилен:0889416244
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1997, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВИАС - София)