Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100421 (17.11.2014 г.) , 100102062 (20.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ул. Любен Каравелов
Телефон:056800910
Мобилен:0898446999
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ)