Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100417 (17.11.2014 г.), 100100453 (14.12.2009 г.), 300100781 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков
Мобилен:0886422921
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1997, МС-2014, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИАС - София)