Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100383 (17.11.2014 г.), 100100054 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1346, кв. Волуяк, ул. Малина
Телефон:029880061
Мобилен:0887799277
Факс:029809345
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:НИ-1993, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИАС - София)