Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100722 (17.11.2014 г.), 100102014 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, ул. Димитър Трайкович
Мобилен:0887105760
Специалност:Международни отношения
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2014
Образование:висше (СУ "Св. Климент Охридски")