Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100714 (17.11.2014 г.), 100101910 (30.12.2010 г.), 810100468 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1619, ул. Акад. Михаил Арнаудов
Мобилен:0877770687
Специалност:Икономика
Стаж:НИ-2006, ТПВ-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (Университет Париж 1 Пантеон Сорбона)