Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100706 (17.11.2014 г.), 100100821 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Мобилен:0888327645
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2008, ТПВ-2014
Образование:висше (УНСС - София)