Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100699 (17.11.2014 г.), 100101990 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, бул. Осми приморски полк
Телефон:052781692
Мобилен:0888666433, 0894500383
Специалност:Маркетинг и мениджмънт
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2014
Образование:висше (ИУ - Варна / ТУ - Варна)