Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100697 (17.11.2014 г.), 100100761 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Цар Иван Шишман
Мобилен:0887386556
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2005, ТПВ-2014
Образование:висше (УАСГ - София)