Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100684 (17.11.2014 г.), 100101981 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен, ул. Средна гора
Мобилен:0898605233
Специалност:ЕКТТ
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2014
Образование:висше (ТУ Габрово)