Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100832 (17.11.2014 г.), 810100434 (11.02.2015 г.), 100102158 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1202, ул. Будапеща
Мобилен:0887766566
Специалност:висше (ИУ-Варна)
Стаж:НИ-2011, МС-2014, ЗЗТН-2015
Образование:Икономика на строителството