Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100827 (17.11.2014 г.), 100100726 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Загорка
Телефон:042601340
Мобилен:0887024405
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2007, МС-2014
Образование:висше (СА Д. А. Ценов - Свищов)