Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100826 (17.11.2014 г.), 100102149 (12.12.2011 г.), 810100458 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, бул. Приморски
Телефон:052605635
Мобилен:0888925697
Специалност:Радиотехника
Стаж:НИ-2011, МС-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВМЕИ-Варна)