Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100824 (17.11.2014 г.), 101102142 (28.01.2015 г.), 810100446 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ловеч, Васил Левски 2
Телефон:0896785939
Мобилен:0896785939