Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100818 (17.11.2014 г.), 810100449 (11.02.2015 г.), 100100680 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Плиска
Мобилен:0888154295
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2006, МС-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВИАС - София)