Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100808 (17.11.2014 г.) , 810100395 (17.11.2014 г.) , 100100002 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8001, ж.к. Лазур, ул. Поп Грую
Телефон:056800877
Мобилен:0878397938, 0886331639
Специалност:Радио и телевизионна техника
Стаж:НИ-2008, МС-2014, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)