Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100807 (17.11.2014 г.), 100100321 (14.12.2009 г.), 810100124 (09.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Ивайло
Телефон:054872580
Мобилен:0888921380
Специалност:Агроинжинерство
Стаж:НИ-1993, ЗЗТН-2007, МС-2014
Образование:висше (ВСИ Васил Коларов)