Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100800 (17.11.2014 г.), 100100768 (14.12.2009 г.), 810100180 (20.06.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ул. Дунавска
Телефон:094600079, 094621809
Мобилен:0878971126, 0888435839
Факс:094600079
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-2008 ЗЗТН-2011, МС-2014
Образование:висше (УАСГ - София)