Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100390 (17.11.2014 г.), 300100797 (17.11.2014 г.), 100100401 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Подем
Мобилен:0899851722
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000, МС-2014, ЗЗТН
Образование:висше(ВВИСУ Любен Каравелов - София)