Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100790 (17.11.2014 г.), 100100461 (14.12.2009 г.), 810100451 (11.02.2015 г.), 500100755 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Люляк
Телефон:052638636
Мобилен:0877515272
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2001, МС-2014, ТПВ-2015, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ИУ - Варна)