Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100778 (17.11.2014 г.) , 500100464 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 2
Телефон:024264764
Мобилен:0888322203, 0884255122
Специалност:Автомобили и автомобилно стопанство
Стаж:ТПВ-1993, МС-2014
Образование:висше (ХАДИ - Украйна, гр. Харков )