Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100102199 (17.11.2014 г.), 810100444 (11.02.2015 г.), 300100732 (16.05.2011 г.), 500100675 (08.09.2011 г.), 400100115 (30.10.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ул. Мур
Телефон:028103277, 028103345
Мобилен:0889632310, 0899437755
Факс:028103195
Специалност:Автоматизирани системи за управление
Стаж:МС-2011, ТПВ-2011, НИ-2014, ЗЗТН-2015, ПИИСДФО-2015
Образование:висше (Висшия икономически институт - Братислава)