Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100404 (17.11.2014 г.), 500100672 (8.9.2011 г.), 100102192 (17.11.2014 г.), 300100842 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Асеновград 4230, ул. Оборище
Мобилен:0899050575
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:ТПВ-2011, НИ-2014, ЗЗТН-2014, МС-2015
Образование:висше (ВИХВП - ПЛОВДИВ)