Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100407 (17.11.2014 г.), 300100828 (17.11.2014 г.), 100100699 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ул. Ружа
Мобилен:0884730701
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2001, МС-2014, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ТУ - Варна)