Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100696 (17.11.2014 г.), 810100499 (17.04.2015 г.), 100101071 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1574, ж.к. Христо Смирненски
Телефон:028715824
Мобилен:0888615399
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1996, ТПВ-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВИАС - София)