Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101713 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ботевград 2140, ул.Цар Самуил
Телефон:072365649
Мобилен:0885729356
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВВИСУ Любен Каравелов )