Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100692 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1527, бул. В.Левски
Мобилен:0888855335
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВФСИ Д.А.Ценов)