Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100794 (17.11.2014 г.) , 100101082 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Студентска
Телефон:052303936
Мобилен:0889997456
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1996, МС-2014
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)