Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100430 (17.11.2014 г.), 100102153 (12.12.2011 г.), 300100857 (27.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Лясковец 5140, ул. Васил Левски
Мобилен:0885941169
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2014, МС-2016
Образование:висше (УАСГ-София)