Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100295 (9.4.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ул. Хан Аспарух
Телефон:096300191
Мобилен:0889626136
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ - София)