Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100202 (5.3.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ивайловград 6570, ул. Родопи
Телефон:036616158
Мобилен:0888281257, 0889318650
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2006
Образование:висше(ЛТУ-София)