Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100713 (16.5.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Вършец 3540, ул. Я. Сакъзов
Телефон:095272849
Мобилен:0886628640
Специалност:Счетоводна и финансово-контролна дейност
Стаж:МС-2011
Образование:висше (СА Д. А. Ценов-Свищов)