Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100196 (27.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, бул. Ген. Столетов
Телефон:042628988, 042
Мобилен:0886836865
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ-София)