Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100193 (27.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Димитровград 6400, ул. Анри Барбюс
Мобилен:0888589893, 0878589893
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-2006
Образование:висше(ВЛТИ-София)