Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100190 (27.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Мездра 3100, ул. Петко Каравелов
Телефон:091092909
Мобилен:0878629230, 0879537953
Факс:091093999
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ-София)