Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100158 (20.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, ул. Княз Имеритински
Мобилен:0889794118
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ-София)