Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100152 (14.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Свети Княз Борис
Телефон:042640489
Мобилен:0889320911
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ-София)