Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100138 (6.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ж.к. Ален мак
Телефон:073890555
Мобилен:0889800886
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ-София)