Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100133 (6.2.2012 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Христо Смирненски
Телефон:046663637
Мобилен:0898634582
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ-София)