Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101986 (22.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле
Мобилен:0887555244
Специалност:Машиностроителни технологии и производствена техника
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(Технически университет - София)