Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100130 (31.1.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ж.к. Вида
Мобилен:0889716626
Специалност:висше(ВЛТИ-София)
Стаж:ЗГ-2001
Образование:Горско стопанство