Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100116 (23.1.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Самоков 2000, бул. България
Телефон:072264388
Мобилен:0886011116, 0898979769
Специалност:висше(ЛТУ-София)
Стаж:ЗГ-2000
Образование:Горско стопанство