Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100113 (23.1.2012 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, кв. Комлука, ул. Княз Александър Батенберг
Мобилен:0888666752
Специалност:висше(ЛТУ-София)
Стаж:ЗГ-1999
Образование:Горско стопанство