Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100162 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ж.к. Хале
Мобилен:0884322908
Специалност:Икономика на труда
Стаж:ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс-София)