Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102049 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1618, ж.к. Овча купел 1
Телефон:029863912
Мобилен:0897997507
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2011
Образование:висше(ВИАС)