Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100220 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, кв. Редута, ул. Георги Минчев
Мобилен:0888911818
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2009
Образование:висше(ВСИ-Пловдив)